TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ

Người nước ngoài muốn đầu tư vào tổ chức kinh tế ở nước ta thì cần điều kiện gì?

Người nước ngoài muốn đầu tư vào tổ chức kinh tế ở nước ta thì cần điều kiện gì?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vậy người nước ngoài muốn đầu tư vào tổ chức kinh tế ở nước ta thì cần điều kiện gì?
36 03/08/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới