TƯ VẤN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN

Thuế bảo vệ môi trường là gì?

Thuế bảo vệ môi trường là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 quy định: Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.
57 04/08/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới