TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

Luật sư giỏi và uy tín tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư giỏi và uy tín tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tư vấn 24/7, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn bất kỳ vấn đề pháp luật nào vui lòng liên hệ Luật sư giỏi tại Quận 5 qua hotline 0909642658 hoặc 0939858898
41 13/05/2024

Luật sư giỏi và uy tín tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư giỏi và uy tín tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tư vấn 24/7, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn bất kỳ vấn đề pháp luật nào vui lòng liên hệ Luật sư giỏi tại Quận 1 qua hotline 0909642658 hoặc 0939858898
64 09/04/2024

Năm 2024, không có tên trong di chúc thì có được hưởng thừa kế hay không?

Năm 2024, không có tên trong di chúc thì có được hưởng thừa kế hay không?

Dịch vụ tư vấn chia thừa kế, tư vấn lập di chúc và tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ hotline 0909642658 hoặc 0939858898
92 06/04/2024

Cách chia thừa kế nhà đất năm 2024?

Cách chia thừa kế nhà đất năm 2024?

Dịch vụ tư vấn chia thừa kế, tư vấn lập di chúc và tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ hotline 0909642658 hoặc 0939858898
115 23/03/2024

Tư vấn chi tiết các vấn đề liên quan đến thừa kế nhà đất năm 2024

Tư vấn chi tiết các vấn đề liên quan đến thừa kế nhà đất năm 2024

Luật sư tư vấn 24/7, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn bất kỳ vấn đề pháp luật nào vui lòng liên hệ Luật sư giỏi tại Quận 1 qua hotline 0909642658 hoặc 0939858898
97 20/03/2024

Ai không được công chứng, chứng thực di chúc?

Ai không được công chứng, chứng thực di chúc?

Để một di chúc có giá trị pháp lý, không bị vô hiệu thì ngoài việc phải tuân thủ các điều kiện về chủ thể, hình thức, nội dung của di chúc thì việc công chứng, chứng thực di chúc cũng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng được công chứng, chứng thực di chúc, Điều 637 Bộ luật dân sự 2015 quy định người không được công chứng, chứng thực di chúc như sau:
140 04/08/2023

Người lập di chúc có quyền được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng hay không?

Người lập di chúc có quyền được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng hay không?

Nhà nước ta rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do quyết định của người dân nên tại Điều 645 BLDS 2015 đã cho phép người lập di chúc có quyền dành một phần di sản trong khối di sản để thờ cúng.
280 04/08/2023

Vấn đề thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài sẽ được giải quyết như thế nào?

Vấn đề thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài sẽ được giải quyết như thế nào?

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là một vấn đề vô cùng phong phú. Trong quan hệ dân sự này, vấn đề thừa kế được coi là một lĩnh vực quan trọng. Việc xác định việc để lại thừa kế và hưởng thừa kế có ý nghĩa lớn đối với việc xác lập quyền sở hữu. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rất cụ thể cách giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài.
146 04/08/2023

Di chúc bị thất lạc, bị hư hại thì việc phân chia di sản thừa kế sẽ được giải quyết như thế nào?

Di chúc bị thất lạc, bị hư hại thì việc phân chia di sản thừa kế sẽ được giải quyết như thế nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân về việc định đoạt tài sản của người để lại di sản cho người thừa kế sau khi chết. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định việc này phải được thể hiện dưới dạng văn bản, trong trường hợp cá nhân lập di chúc miệng thì sau đó người làm chứng vẫn phải ghi chép lại ý chí này dưới dạng văn bản.
140 04/08/2023

Người chưa thành niên được nhận tài sản thừa kế theo di chúc có được tự mình sử dụng tài sản đó không?

Người chưa thành niên được nhận tài sản thừa kế theo di chúc có được tự mình sử dụng tài sản đó không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác khi chết. Như vậy, khi người để lại di chúc chết, thì người chưa thành niên sẽ được hưởng tài sản theo di chúc. Nếu trong di chúc không chỉ định cụ thể người quản lý di sản thừa kế thì người đại diện, người giám hộ của người chưa thành niên sẽ làngưởi quản lý di sản thừa kế đó.
148 04/08/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới