TƯ VẤN LUẬT KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

Văn phòng luật sư giỏi và uy tín tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng luật sư giỏi và uy tín tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn muốn được tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất bởi những luật sư giỏi nhất thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với Văn phòng giao Luật sư giỏi Sài Gòn qua Hotline: 0939 858 898 hoặc 0909 642 658 gặp Luật sư: Trần Văn Thăng.
133 03/02/2024

Tố cáo là gì?

Tố cáo là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2018 thì:
107 04/08/2023

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo

Điều 5 Luật Tố cáo 2018 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo như sau:
96 04/08/2023

Đơn tố cáo mà không ghi tên, địa chỉ người tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền có tiếp nhận không?

Đơn tố cáo mà không ghi tên, địa chỉ người tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền có tiếp nhận không?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo 2018 thì: 1. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của Luật này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật này.
92 04/08/2023

Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo?

Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo?

Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 11 Luật Tố cáo như sau:
112 04/08/2023

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo được quy định như thế nào?

Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo. Người bị tố cáo có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Luật Tố cáo 2018 như sau:
109 04/08/2023

Người tố cáo có quyền được yêu cầu bảo vệ trong trường hợp nào?

Người tố cáo có quyền được yêu cầu bảo vệ trong trường hợp nào?

- Luật Tố cáo 2018 dành một chương riêng để quy định về việc "Bảo vệ người tố cáo", cụ thể bảo vệ người tố cáo được quy định từ Điều 47 đến Điều 58.
92 04/08/2023

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo?

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo?

Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo. Người tố cáo có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 9 Luật Tố cáo 2018 như sau:
101 04/08/2023

Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
99 04/08/2023

Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết

Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết

Điều 38 Luật Tố cáo 2018 quy định về việc giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết như sau:
95 04/08/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới