TƯ VẤN LUẬT ĐẤU THẦU

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT ĐẤU THẦU

Một số vấn đề liên quan đến đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

Một số vấn đề liên quan đến đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên nhận thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu)
40 29/07/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới