TƯ VẤN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ký gửi nhà đất là gì? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Ký gửi nhà đất là gì? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Ký gửi nhà đất là một hình thức chủ sở hữu là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức muốn cho thuê hoặc bán bất động sản gồm đất đai, nhà ở thông qua bên trung gian bằng cách giao trách nhiệm ký gửi và bán cho họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký gửi, bên ký gửi sẽ gửi lại thù lao hoặc hoa hồng cho trung tâm môi giới nhà đấ
36 29/07/2023

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
42 29/07/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới