Biển số định danh xe máy thu hồi không biến mất, sẽ được cấp lại

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
Biển số định danh xe máy thu hồi không biến mất, sẽ được cấp lại
Ngày đăng: 11/11/2023

        Biển số định danh xe máy thu hồi không biến mất, sẽ được cấp lại

        Cục CSGT cho biết, một số tỉnh, thành phố vẫn cấp biển số theo mẫu cũ (gồm một chữ cái và một chữ số) là để tận dụng hết kho số còn tồn đọng.

        Tối 10/11, trước thông tin cho rằng các biển số định danh xe máy dạng 29B2-XXX.XX, 47A1-XXX.XX biến mất trên hệ thống và có thể không được cấp lại nếu chủ xe làm thủ tục thu hồi, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết đây là thông tin chưa chính xác.

        Theo đó, khoản 5 Điều 37 Thông tư 24/2023 (có hiệu lực từ ngày 15/8) của Bộ Công an nêu rõ, biển số xe mô tô có seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

       Còn Điều 39 Thông tư 24/2023 quy định, các biển 5 số được cấp trước ngày 15/8 (seri gồm một chữ cái và một số dạng 29B1) mà người dân đang sử dụng (không làm thủ tục thu hồi), thì mặc định sẽ được định danh bình thường.

        Đáng chú ý, Điều 39 nêu rõ xe mô tô đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

        Phía Cục CSGT cũng cho biết, hiện một số tỉnh, thành phố cấp biển số theo mẫu cũ (gồm một chữ cái và một chữ số) là để tận dụng hết kho số còn tồn theo phân bổ trước đó. 

        Riêng những biển theo mẫu cũ được cấp sau ngày 15/8 cũng được định danh. Sau khi cấp hết biển còn tồn, CSGT mới cấp biển số xe máy theo mẫu mới gồm 2 ký tự chữ cái.

        Ngoài ra, Cục CSGT khẳng định không có việc biển số xe mô tô 5 số dạng cũ (như 29B1, 47A21...) đang sử dụng sẽ bị thu hồi khi bán xe hoặc không được định danh. 

       Đối với một số nơi phản ánh biển số biến mất trên hệ thống là do trục trặc kỹ thuật hoặc cán bộ chức năng hiểu chưa rõ về quy định mới.

  Theo hướng dẫn của Cục CSGT, để đăng ký xe biển số định danh, người dân cần thực hiện các bước sau đây:

        Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công và tiến hành kê khai thông tin trong giấy khai đăng ký xe. Sau đó, chủ xe ký số vào giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

       Cơ quan đăng ký xe sẽ thông báo lịch hẹn giải quyết hồ sơ thông qua địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại cho người đăng ký biển số định danh.

       Bước 2: Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe theo quy định. Chủ xe cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, ký giấy khai đăng ký xe (nếu như không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ theo quy định.

        Bước 3: CSGT kiểm tra hồ sơ xe sao cho đầy đủ và hợp lệ, kiểm tra thực tế xe để đảm bảo tính hợp pháp theo quy định. Sau đó, biển số xe sẽ được cấp.

        Đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký xe sẽ cấp biển số mới cho phương tiện đó.

        Đối với trường hợp biển số định danh đã được thu hồi, chủ sở hữu phương tiện này sẽ được cấp lại biển số định danh đó. Nếu như phương tiện này hoặc hồ sơ xe không đáp ứng đúng quy định, chủ sở hữu phương tiện sẽ được yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hồ sơ do cán bộ có thẩm quyền đăng ký xe cung cấp.

        Bước 4: Chủ sở hữu hợp pháp phương tiện nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký và tiến hành nộp lệ phí đăng ký xe. Sau đó, chủ phương tiện sẽ nhận biển số xe trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

        Trích nguồn: Hoàng Lam(2023),Biển số định danh xe máy thu hồi không biến mất, sẽ được cấp lại,https://www.baogiaothong.vn/bien-so-dinh-danh-xe-may-thu-hoi-khong-bien-mat-se-duoc-cap-lai-192231110203126375.htm,truy cập ngày 11/11/2023.

  Danh mục bài viết

  Bài viết mới