Người đủ điều kiện hưởng lương hưu được rút bảo hiểm xã hội một lần?

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
Người đủ điều kiện hưởng lương hưu được rút bảo hiểm xã hội một lần?
Ngày đăng: 06/03/2024

         Người đủ điều kiện hưởng lương hưu được rút bảo hiểm xã hội một lần?

         Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất Bộ LĐTB&XH giải quyết cho những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được rút bảo hiểm xã hội một lần khi họ đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
         Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được hồ sơ của những người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế.

    Danh mục bài viết

    Bài viết mới