Đăng ký kết hôn khi đang hưởng án treo được không

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
Đăng ký kết hôn khi đang hưởng án treo được không
Ngày đăng: 05/03/2024

       Đăng ký kết hôn khi đang hưởng án treo được không?

      Tôi mới được tòa cho hưởng án treo. Tôi và người yêu có dự định kết hôn trong thời gian tới. Nếu đợi hết thời gian hưởng án treo thì lâu quá. Tôi xin hỏi, trong thời gian tôi đang hưởng án treo thì có được đăng ký kết hôn không?

      Luật sư Cao Ngọc Sơn, Đoàn Luật sư TP. HCM trả lời:

      Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù (Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP).

      Theo khoản 2, điều 5 Luật hôn nhân và gia đình thì các hành vi sau đây sẽ bị cấm:

      - Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

      -Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

     - Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

      - Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

      - Yêu sách của cải trong kết hôn;

      - Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

      - Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

      - Bạo lực gia đình;

      - Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

        Bên cạnh đó, Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện đăng ký kết hôn: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định như kết hôn giả tạo, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn...

     Như vậy, người đang hưởng án treo không bị tước quyền nhân thân trong đó có quyền đăng ký kết kết hôn nên bạn vẫn có thể đăng ký kết hôn. Bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi cư trú của một trong 2 bạn. Khi đăng ký kết hôn thì vợ chồng bạn cùng phải có mặt tại nơi đăng ký.

      Trích nguồn:Phạm Tuyên (2024),Đăng ký kết hôn khi đang hưởng án treo được không?,https://baomoi.com/dang-ky-ket-hon-khi-dang-huong-an-treo-duoc-khong-c48477075.epi,truy cập ngày 05/03/2024.

  Danh mục bài viết

  Bài viết mới